Gedragswetenschapper

Wij zijn op zoek naar een gedragswetenschapper die bevlogen is als het gaat om jeugdhulp in de wijk en het een uitdaging vindt om het beste uit de jeugdprofessionals naar boven te halen.

Gedragswetenschapper 24 – 36 uur

De Organisatie
Scala is een jonge organisatie, die op 1 januari 2023 is gestart. Scala heeft als doel  het leveren van professionals voor de jeugdhulp in de wijkteams in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Deze professionals werken vanuit de visie dat het vertrekpunt voor hun inzet de vraag van het kind en het gezin is en handelen netwerkgericht en situationeel. Er zullen ca. 120 jeugdprofessionals in dienst komen.
Scala is verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze professionals. Leren en ontwikkelen is dan ook een belangrijke pijler van deze nieuwe organisatie.  De professionals werken samen met anderen in wijkteams. De coördinatie hiervan ligt bij Mevis, ook een nieuwe organisatie.

De jeugdprofessionals van het Wijkteam in 2023 zijn geworteld in de wijken waar ze zijn gevestigd en kennen de netwerken en specifieke kenmerken van de wijk. In de samenstelling van het Wijkteam wordt geanticipeerd op de specifieke ondersteuningsvragen van jongeren en hun opvoeders in de verschillende wijken. Hierdoor is de inzet van aanvullende specialistische Jeugdhulp waarschijnlijk minder vaak nodig.

Profiel
Voor de coaching en begeleiding van de jeugdprofessionals werken bij Scala enkele Gedragswetenschappers. 
Als gedragswetenschapper coach je hen bij vragen rond complexe casuïstiek, bij lastige beslissingen in het werken met gezinnen. Vanuit jouw expertise zet je de jeugdprofessionals aan het denken over de voor- en nadelen van de verschillende interventiemogelijkheden. Soms ga je met hen mee naar een gezin. 
Je doet dit alles vanuit een heldere visie op normaliseren en veerkracht van mensen. 
Je hebt een positieve oplossingsgerichte kijk, je kunt buiten de gebaande paden denken en daarbij de jeugdprofessionals te ondersteunen om op een innovatieve manier mogelijkheden in de wijk in te zetten ter ondersteuning van de jongere en het gezin. Dit kunnen individuele maar ook collectieve oplossingen en activiteiten zijn.

Daarnaast draag je bij aan de verdere professionalisering van de jeugdprofessionals in relatie  tot de transformatieopdracht door activiteiten in het Leerhuis van Scala. 

Wij vragen
Wij gaan er van uit dat je

  • Een academische opleiding hebt afgerond op het gebied van Psychologie of Orthopedagogiek
  • minimaal 2 jaar ervaring hebt in het werken met kinderen en jongeren.
  • over een SKJ registratie beschikt.
  • Kennis hebt van het jeugdzorgsysteem, de keten jeugd en relevante wet- en regelgeving. 
  • Communicatief sterk bent, met daarbij uitstekende coachings- en adviesvaardigheden.
  • Creatief en innovatief te werk gaat. 
  • Een nieuwsgierige en lerende houding hebt.
  • Een nuchtere houding hebt en kunt hanteren dat niet alle vragen en problemen in het leven van jongeren hoeven te worden opgelost. 

Aanbod en sollicitatieprocedure
De functie is ingeschaald in schaal 10 van de CAO Sociaal Werk tot maximaal € 5272,00 bruto per maand bij een fulltime aanstelling (36 uur). De CAO kent een individueel keuzebudget (waaronder 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget. Je krijgt een contract van een jaar aangeboden met de intentie om bij goed functioneren een langdurige samenwerking aan te gaan. Je CV met motivatie kun je sturen naar werken@scalajeugdprofessionals.nl
Voor vragen kun je contact opnemen met Anja Jongerius, manager Scala, door een email te sturen naar a.jongerius@scalajeugdprofessionals.nl