Projectleider Leerhuis

Scala zoekt op korte termijn een projectleider Leerhuis Scala voor 6 maanden
voor 20 – 24 uur per week

Ben jij onderlegd op het gebied van leren en ontwikkelen, heb je hierbij ervaring in zorg en/of sociaal domein met professionals en kun je vanuit overzicht het Leerhuis verder ontwikkelen? Dan zijn we op zoek naar jou.

Scala is een jonge organisatie, die jeugdprofessionals en jongerenwerkers in dienst heeft, die vanuit Scala werkzaam zijn bij opdrachtgevers in de wijk, op scholen en bij de huisarts. De professionalisering van de jeugdprofessionals en de vakontwikkeling zijn kernprocessen van Scala. Scala heeft hiervoor het Leerhuis. Daarbij is het uitgangspunt voor het leren en professionaliseren het zogenaamde 70 – 20 – 10 model. De grote opdrachtgever van Scala is Mevis.

Opdracht 
Het verder vormgeven en invullen van het leerhuis als plaats van ontmoeting, professionalisering, leren en vakontwikkeling.
Dit houdt o.a. in

  • Het ondersteunen en faciliteren van initiatieven van de professionals van Scala om kennis te delen en samen te professionaliseren
  • Het stimuleren en faciliteren van het professionele gesprek in relatie tot de transformatieopgave. Het stimuleren van professionals om hun professionele stem in het proces van vormgeven van de transformatie het komend jaar
  • Het zorgdragen voor een passende jaarkalender en het inkopen van trainingen
  • Het online leerplatform verder implementeren in relatie tot bovenstaande activiteiten
  • Het vanuit de visie van het Leerhuis zaken verder organiseren en waar nodig dit afstemmen op het algemene beleid van Scala.

Wie ben jij?
Wij zoeken hiervoor een ervaren projectleider/interim op het gebied van leren, leerhuis, academie, die niet denkt vanuit aanbod maar vanuit de vraag. De vraag van de professionals en de vraag vanuit de opdrachtgever.
De persoon die wij zoeken vindt het leuk om te bouwen, om mensen te stimuleren en te faciliteren. En kan omgaan met het gegeven dat zowel de opdrachtgever Mevis als Scala zelf jonge organisaties zijn waar nog veel in ontwikkeling is en zaken kunnen ‘schuiven’.De voormalig kwartiermaker van Scala en het Leerhuis is voor jou waar nodig beschikbaar als sparringpartner.

Meer informatie
Wil je meer weten dan kun je contact opnemen met Erica Hehenkamp, tel 06 51526315 of e.hehenkamp@depiergroep.nl