Vacature Jeugdprofessional

Wij zijn op zoek naar jeugdprofessionals die bevlogen zijn als het gaat om jeugdhulp in de wijk en het een uitdaging vinden om het werken in het wijkteam door te ontwikkelen..

De Organisatie

Scala is een nieuwe organisatie en heeft als doel het leveren van professionals voor de jeugdhulp in
de wijkteams in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Deze professionals werken
vanuit de visie dat het vertrekpunt voor hun inzet de vraag van het kind en het gezin is en handelen
netwerkgericht en situationeel. Er zullen ca. 120 professionals in dienst komen.

Scala is verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze professionals. Leren en ontwikkelen is dan ook
een belangrijke pijler van deze nieuwe organisatie. De professionals werken samen met anderen in
wijkteams. De coördinatie hiervan ligt bij Mevis, ook een nieuwe organisatie.

De professionals van het Wijkteam in 2023 zijn geworteld in de wijken waar ze zijn gevestigd en
kennen de netwerken en specifieke kenmerken van de wijk. In de samenstelling van het Wijkteam
wordt geanticipeerd op de specifieke ondersteuningsvragen van jongeren en hun opvoeders in de
verschillende wijken. Hierdoor is de inzet van aanvullende specialistische Jeugdhulp waarschijnlijk
minder vaak nodig.

Profiel

Je bent een bevlogen jeugdprofessional die naast de jongere en het gezin staat en samen met hen
nagaat welke vragen en ondersteuningsbehoefte er is. Je bent daar waar de vraag zich voordoet,
midden in de wijk.

Je werkt zoveel mogelijk preventief, bent in staat te redeneren vanuit de leefwereld van de jongere
en kijkt daarbij naar alle levensgebieden. Je ondersteunt de jongere om mogelijkheden in zijn/haar
eigen omgeving te onderzoeken.

Je versterkt de mogelijkheden van de jongere en hun opvoeders, waarbij zij zoveel mogelijk de regie
hebben, ofwel weer kunnen gaan nemen. Je ondersteunt het gezin en bent in staat voor alle
gezinsleden te zien wat hen zal versterken.

Om dit alles te kunnen doen heb je een visie op veerkracht van mensen, ben je nieuwsgierig en
geinteresseerd in mensen, en ben je in staat om met allerlei verschillende mensen te verbinden.
Je hebt een positieve oplossingsgerichte kijk en weet op een innovatieve manier mogelijkheden in de
wijk in te zetten ter ondersteuning van de jongere en het gezin. Daarbij denk je niet alleen in
individuele maar ook in collectieve oplossingen en activiteiten.

Je kunt oplossingsgericht en systeemgericht werken, bent creatief en durft risico’s te nemen in de
aanpak en weet je waar je collega’s nodig hebt. Daarbij schakel je ook tijdig collega’s van het
Plusteam in.

Daarnaast werk je soepel samen met collega jeugdprofessionals en de andere professionals van het
wijkteam, en ben je gericht op draagkrachtversterking en sociale netwerkversterking.
Je hebt ervaring met casusregie en het zorgdragen voor aansluiting met bijv. onderwijs of huisarts.

Als lid van het wijkteam voor jeugd heb je samen met je collega’s veel ruimte voor het nemen van
professionele beslissingen om passende hulp te kunnen realiseren. Dat vraagt dat je deze ruimte
durft te pakken en ook heel goed weet wanneer je met collega’s moet overleggen over een situatie.
Je kent je professionele grenzen. Je neemt je professionele ontwikkeling serieus.

Als medewerker van Scala deel je kennis en ervaring met collega’s en zet je je in om als professionals
met en van elkaar te leren. Je bent er voor je collega’s als zij behoefte hebben aan jouw specifieke
expertise.

Functie-eisen en Competenties

Wij gaan er van uit dat je

 • minimaal een HBO opleiding Social Work, of vergelijkbare opleiding hebt.
 • minimaal 2 jaar ervaring hebt in het werken met kinderen en jongeren.
 • over een SKJ registratie beschikt of die binnen een beperkte periode zou kunnen hebben.
 • kennis hebt van minimaal een van de volgende thema’s: opvoeden, Passend Onderwijs, Jeugd GGZ, verslavingszorg en/of LVB.
 • Een nieuwsgierige en lerende houding hebt.
 • Een nuchtere houding hebt en kunt hanteren dat niet alle vragen en problemen in het leven van jongeren hoeven te worden opgelost.

De belangrijkste competenties van de jeugdprofessional van Scala zijn:

 • Verbinden
 • Netwerken
 • Innovatief
 • Analytisch vermogen
 • Omgevingsbewust

Aanbod en sollicitatieprocedure

De functie is ingeschaald in schaal 9 van de CAO Sociaal Werk. De CAO kent een individueel keuzebudget (waaronder 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget. Je krijgt een contract van een jaar aangeboden met de intentie om bij goed functioneren een langdurige samenwerking aan te gaan. Je CV met motivatie kun je sturen naar werken@scalajeugdprofessionals.nl
Voor vragen kun je contact opnemen met Steven Niamut door een email te sturen naar s.niamut@depiergroep.nl

.